Vánoce, nový rok

Přejeme Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky, klidu
a v novém roce hodně zdraví, štěstí, osobních i školních úspěchů.