Třídní schůzky

Dne 23. 11. 2020 proběhnou od 16.00 hodin do 17.00 hodin Třídní schůzky

a od 16.15 hodin informativní schůzka rodičů vycházejících žáků.