Testování žáků

Každé pondělí probíhá před výukou antigenní testování žáků (pdf).

Vstup do školy z ulice Vídeňská.

Rodiče doprovázejících žáků mohou být přítomni u testování.

Od 3. 5. 2021 se testuje s frekvencí jedenkrát týdně.