Zahájení školního roku 2023/2024

 

Zahájení školního roku proběhne 4. 9. 2023 (pondělí) od 8.00 hodin do 8.45 hodin.

Žáci 1. ročníků, společné zahájení s rodiči ve třídě. 

 

Zahájení školní družiny od 6. 9. 2023 (ranní, odpolední) Více…

Školní stravování (oběd) pro žáky od 5. 9. 2023  Více…       
Jídelníček 5. 9. – 8. 9. 2023 

 

Výuka ve dnech od 4. 9. 2023 do 15. 9. 2023 (pdf)

 

Přihlášky na stravování a zápisní lístky do ŠD (pro nové žáky a žáky 1. třídy ZŠ), prosím odevzdat do 1.9.2022

Odevzdání přihlášky, zápisní lístek do ŠD: elektronicky na e-mail školy (vedenividenska@post.cz), v kanceláři zástupců ředitele (do 4. 9. 2023), třídním učitelkám (4.9.2023).

Formuláře k vyplnění: můžete si stáhnout v el. podobě (viz níže), vyzvednout dne 4.9.2023 u paní třídní učitelky.

Formuláře ke stažení:

Přihláška ke stravování (docx)             Přihláška ke stravování (pdf)

Zápisní lístek do ŠD (docx)                  Zápisní lístek do ŠD (pdf)

 

Seznam učebních pomůcek pro žáky nastupující do 1. třídy: