Výuka od 4. 1. 2021

Naše škola je otevřena, výuka probíhá podle rozvrhu hodin jednotlivých tříd.

Provoz školní družiny a stravování probíhá bez změny.

Usnesení vlády české republiky