Výsledky zápisu do 1. třídy

Do první třídy ZŠ na školní rok 2021/2022 jsou přijati děti – rozhodnutí .