Třídní schůzky

Dne 25. 1. 2021 proběhnou od 15.30 hodin do 17.00 hodin Třídní schůzky

a od 16.00 hodin informativní schůzka rodičů vycházejících žáků.