Screeningové testování

Probíhá ve dnech
22.
11. 2021, 29. 11. 2021, 6. 12. 2021 a pak následně každé pondělí.

Testování probíhá od 7.30 hodin podle rozpisu tříd. Vstup do školy z ulice Vídeňská. 
Testování nepodstupují žáci: 14 dnů po plně dokončeném očkování. Žáci, zákonní zástupci žáků doloží potvrzení o očkování, pokud jste tak již neučinili.
Prodělání onemocnění Covid–19 (splňuje podmínku 180 dní po prodělání nemoci) Žáci, zákonní zástupci žáků doloží potvrzení o prodělání nemoci žáka, pokud jste tak již neučinili.
Dítě nebo žák, který doloží negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

Informace k testování (MŠMT, 20.11.2021, pdf)

Informace – nouzový stav, krizová opatření (MŠMT, 26.11.2021, pdf)