Informace, pomoc Ukrajině

Zaměstnanci školy přispěli na sbírku (potřebné věci – oblečení). Vše bylo předáno organizátoru sbírky SPSCHBR a následně předány Českému červenému kříži.