„Dny boje proti covidu“

Na 21. a 22. prosince 2020 je vyhlášeno MŠMT volno pro všechny žáky ZŠ a SŠ.

Žáci půjdou do školy naposledy 18. 12. 2020. Žákům se prodlouží vánoční prázdniny.

Sledujte aktuální informace a webové stránky naší školy,
pro bližší informace o nástupu žáků do školy.