Zahájení školního roku 2022/2023

Zahájení školního roku proběhne 1. 9. 2022 (čtvrtek) od 8.00 hodin do 8.45 hodin.

Školní družina dne 1. 9. 2022 nebude v provozu.

Bližší informace pro přihlášení žáka do školní družiny a stravování (oběd) budou vyvěšeny na webových stránkách školy po 10. 8. 2022.

Seznam učebních pomůcek pro žáky nastupující do 1. třídy: