Výuka od 1. 3. 2021

Zahájení výuky v pondělí 1. 3. 2021. Výuka bude probíhat podle rozvrhu hodin jednotlivých tříd.

Provoz školní družiny a stravování probíhá bez změny.