Pedagogičtí pracovníci

Ředitel školy

Mgr. Gordon Brei

Zástupce ředitele

Mgr. Miroslava Růsková – ul. Lidická

Mgr. Martina Straková – ul. Vídeňská

Výchovný poradce – ul. Vídeňská

Mgr. Miroslava Růsková

Metodik prevence – ul. Vídeňská

Mgr. Anna Breiová

ICT koordinátor – ul. Vídeňská

Mgr. Martina Straková

EVVO koordinátor – ul. Vídeňská, ul. Lidická

Mgr. Ewa Wasserbauerová

Učitelé – ul. Vídeňská:

p. uč. Mgr. et Mgr. Iveta Bognerová

p. uč. Mgr. Anna Breiová

p. uč. Mgr. Libuše Bývalcová

p. uč. Mgr. Eva Jelínková

p. uč. Mgr. Jarmila Kitnerová

p. uč. Mgr. Marcela Kubišová

p. uč. Mgr. Barbora Míchalová Peštová

p. uč. Mgr. Kateřina Petříková

p. uč. Mgr. Jana Svobodová

p. uč. Mgr. Eva Schrimpelová

p. uč. Mgr. Daria Škvorcová

p. uč. Mgr. Mária Šufeislová

p. uč. Mgr. Eva Gheorghiuová

p. uč. Roman Venclovský

p. uč. Mgr. Lenka Dvořáková (ul. Vídeňská, ul. Lidická)

p. uč. Mgr. Ewa Wasserbauerová (ul. Vídeňská, ul. Lidická)

Asistent pedagoga – ul. Vídeňská:

p. as. Mgr. Klára Nitče

p. as. Helena Doleželová

p. as. Ladislav Horváth

p. as. Eva Gažiová

p. as. Zdeňka Hradská

Školní družina – ul. Vídeňská:

p. vychovatelka Bc. Adéla Mandelíková (ranní družina)

p. vychovatelka Bc. Petra Bakalová (odpolední družina)

p. vychovatelka Ludmila Havlíčková