Pedagogičtí pracovníci

Ředitel školy

Mgr. Gordon Brei

Zástupce ředitele

Mgr. Miroslava Růsková

 

Výchovný poradce – ul. Vídeňská

Mgr. Iveta Bognerová

Metodik prevence – ul. Lidická

Mgr. Bohumil Novotný

ICT koordinátor – ul. Vídeňská

Mgr. Martina Straková

EVVO koordinátor – ul. Vídeňská

Ing.Bc. Anna Ješetová

Učitelé – ul. Vídeňská:

p. uč. Mgr. Eva Schrimpelová

p. uč. Mgr. Iveta Bognerová

p. uč. Mgr. Markéta Toufarová

p. uč. Mgr. Jarmila Kitnerová

p. uč. Mgr. Eva Jelínková

p. uč. Mgr.  Daria Škvorcová

p. uč. Mgr. Marcela Kubišová

p. uč. Mgr. Barbora Peštová

p. uč. Mgr. Martina Straková

p. uč. Roman Venclovský

p. uč. Ing.Bc. Anna Ješetová

p. uč. Mgr. Kateřina Petříková

p. uč. Mgr. Ewa Wasserbauerová (ul. Lidická)

Asistent pedagoga – ul. Vídeňská:

p. as. Mgr. Klára Nitče

p. as. Helena Doleželová

p. as. Bc. Gabriela Koubková

p. as. Ladislav Horváth

p. as. Zdeňka Hradská

Školní družina – ul. Vídeňská:

p. vych. Mgr. Naděžda Malčíková

p. vych. Helena Doleželová

p. vych. Bc. Gabriela Koubková