Nepedagogičtí pracovníci

Provozní zaměstnanci školy:

ekonomka školy:

hospodářka školy:                     Miroslava Štosová

školník:                                    Jiří Pokorný

uklizečka:

uklizečka:

Školní jídelna:

pracovnice ve výdejně stravy: