Nepedagogičtí pracovníci

Provozní zaměstnanci školy:

ekonomka školy:                       Hana Bílková

hospodářka školy:                     Miroslava Štosová

školník:                                    Jiří Pokorný

uklizečka:

uklizečka:

uklizečka DD:                           Antonie Grösslova

Školní jídelna:

vedoucí stravování:                   Romana Fajkusová

kuchařka:                                Renata Mrázková

kuchařka:                                Brigita Šeborová

pracovnice ve výdejně stravy:     Zora Kalíková