Nepedagogičtí pracovníci

Provozní zaměstnanci školy:

ekonomka školy:                       Dana Maronczáková

hospodářka školy:                     Miroslava Štosová

techničtí pracovníci:                 Jiří Pokorný, Miroslav Pojer

úklid školy:                              Jana Alexová, Ladislav Horváth, Miroslav Pojer

výdejna stravy:                       Anna Pfefferová