Nepedagogičtí pracovníci

Provozní zaměstnanci školy:

ekonomka školy:                       Dana Maronczáková

hospodářka školy:                     Miroslava Štosová

školník:                                    Jiří Pokorný, Miroslav Pojer

uklizečka:                                 p. Eva Horváthová, Jana Alexová

uklizeč:                                    Ladislav Horváth

výdejna stravy:                       p. Pfefferová