Základní škola

Škola má dlouholetou tradici kvalitního vyučování s individuálním přístupem, logopedickou péčí, zájmovou činností. Žáci se vzdělávají ve třídách se sníženým počtem žáků. Zaměřujeme se na děti se speciálními vzdělávacími potřebami, s lehkým mentálním postižením, se zdravotním postižením: specifické poruchy učení, poruchy […]

Praktická škola

Kód a název oboru vzdělání 1. ročník, 2. ročník: 78-62-C/02  Praktická škola dvouletá Forma studia denní forma vzdělávání Praktická škola je určena žákům s ukončenou povinnou školní docházkou a vzdělávání bylo přizpůsobeno jejich speciálním vzdělávacím potřebám. Žáci po ukončení studia, […]

Aktuality

Ředitelské volno

Ředitelství školy oznamuje rodičům, že na pátek, 25. 9. 2020 je na doporučení ministra zdravotnictví
vyhlášeno ředitelské volno a škola bude pro žáky uzavřena.
Zahájení výuky v úterý, 29. září 2020.Výuka bude probíhat podle rozvrhu hodin.

Výuka 1. 9. – 25. 9. 2020

Informace pro žáky a jejich rodiče o průběhu výuky v daných dnech.
Výuka dne 21. 9. 2020 a 22. 9. 2020 bude probíhat do 11.40 hodin.
Výuka dne 23. 9. 2020 a 24. 9. 2020 bude probíhat do 11.40 hodin.
Ve dne 25. 9. 2020 bude ředitelské volno.

Zahájení výuky

slunceObdobí školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.
Výuka proběhne od 8.00 hodin do 8.45 hodin.