Statečná srdce – projekt

Preventivní program Statečná srdce pro děti vyrůstající v dětských domovech je program na pomezí selektivní indikované prevence rizikového chování realizovaný mimo rámec školní docházky.

k

Preventivní program STATEČNÁ SRDCE, cíle programu. (pdf)

k