Dětský domov

Dětský domov je součástí Základní školy, Praktické školy, Vídeňská, příspěvková organizace
se sídlem Vídeňská 244/26, 639 00 Brno.
Je umístěn v samostatné budově na ulici Jílová 13.

Objekt prošel rozsáhlou rekonstrukcí a byla provedena také přístavba. Od 1.8. 2012 má zařízení kapacitu 24 míst.

Děti jsou rozděleny do tří skupin. Každá skupina obývá jeden byt. Byty jsou barevně rozlišeny a jejich prostorové členění je podobné běžné bytové jednotce 4+1, jeho součástí je i zázemí pro vychovatele.
V suterénu je umístěna návštěvní místnost, kterou jsme doposud postrádali. Děti mohou posedět s rodiči i na zahradě, která je kompletně zatravněná a zdobí ji květinové záhony se skalkou. Je zde také hřiště.

Dítě je do DD umístěno na základě rozhodnutí DDÚ Brno nebo DÚM Brno. Jeho osobnostní vývoj je sledován, přehodnocován, dokumentován.
Kmenový vychovatel vypracuje dvakrát ročně zhodnocení vývoje osobnosti dítěte a navrhuje další výchovné postupy.

Po dovršení osmnáctého roku mohou děti dále pokračovat ve studiu a bydlet v DD na základě dohody až do 26.roku.
Ti, kteří této možnosti využívají, studium vždy úspěšně dokončí.

Výchovná činnost je zaměřena na celkový rozvoj osobnosti s přihlédnutím ke zvláštnostem každého dítěte. Někteří samostatně navštěvují zájmové kroužky mimo DD, jiní potřebují celodenní dohled a soustavnou péči. Vzhledem k věkové rozmanitosti skupin je práce velmi náročná. O každou skupinu se starají dva kmenoví vychovatelé. Ve svém bytě se děti učí běžným domácím pracím a také se musí naučit žít ve ,,velké rodině“.

Vnitřní řád Dětského domova:    pdf