Volný den 29. 9. 2023

Informace pro žáky a jejich rodiče (zákonné zástupce) V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dne 29.9.2023 (pátek) pro všechny žáky ZŠ a SŠ vyhlašuje ředitelka školy […]

Read more →