Praktická škola dvouletá

Kam po základní škole? Střední škola, obor vzdělávání: Praktická škola dvouletá Pro absolventy ZŠ s ukončenou povinnou školní docházkou se speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotním oslabením a zdravotním znevýhodněním, specifické poruchy učení, mentální a tělesné postižení, vady řeči, žáky s PAS). […]

Read more →