Opatření od 25. 10. 2021

Informace pro žáky a zákonné zástupce. S ohledem na aktuální epidemickou situaci vláda schválila nová opatření. Nově budou při hromadných akcích ve vnitřních prostorech povinné respirátory vždy bez ohledu na počet účastníků. Během výuky ve třídě nemusí být ochrana dýchacích […]

Read more →

ŠD od 1. 10. 2021

Od 1. 10. 2021 se mění provozní doba školní družiny. Více… Ranní školní družina v úterý od 6.30 h do 8.50 h. Odpolední školní družina pondělí až pátek od 11.40 h do 16.10 h.  

Read more →

Výuka 27. 9. 2021

Výuka v daný den bude probíhat nejdéle do 12.35h. Odpolední vyučování nebude probíhat. Školní družina bude probíhat beze změn. Zákonní zástupci žáků zajistí další svačinu, nebo krabičku s jídlem k ohřátí. Děkujeme za spolupráci. Dne 27. 9. 2021 nebudou do školy dodány […]

Read more →

Výuka od 13. 9. 2021

Výuka od pondělí 13. 9. 2021 probíhá podle rozvrhu hodin tříd.  Bližší informace podají žákům a zákonným zástupcům třídní učitelé. Provoz školní družiny: ranní 6.30 – 7.40h, odpolední 11.40 – 16.30h. Více … MŠMT vydává aktuální informace o provozu škol […]

Read more →

Výuka od 1.9. 2021 – 10.9. 2021

Výuka bude probíhat podle STU. Zahájení školního roku proběhne dne 1.9. 2021. ročník: výuka 8.00 – 8.45 hodin  – 9. ročník ZŠ a PŠ: výuka  8.00 – 9.40 hodin Bližší informace o výuce 1.9. – 10.9. 2021 ZŠ, PŠ (pdf).  Screeningové […]

Read more →

Školní družina, stravování od 1.9. – 10.9.2021

Školní družina Zákonní zástupci, kteří mají zájem umístit dítě do školní družiny, vyplní Zápisní lístek do ŠD, který odevzdají nejpozději 1. 9. 2021 ve škole do 10 hodin u paní hospodářky, třídní učitelky. Přijati žáci do školní družiny na školní […]

Read more →

Hlavní prázdniny

Hlavní prázdniny proběhnou od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021 Více … Úřední hodiny:Středa od 8.00 hodin do 12.00 hodin.  

Read more →

Třídní schůzky

Dne 21. 6. 2021 proběhnou od 15.00 hodin do 16.00 hodin Třídní schůzky. Rodiče (zákonní zástupci) budou informováni o průběhu třídních schůzek třídními učiteli.

Read more →

Výuka od 16. 6. do 30. 6. 2021

Výuka bude probíhat podle STU. Výuka 1., 2. ročník ZŠ (pdf).  Výuka 3. – 9. ročník ZŠ a PŠ (pdf). Školní družina od pondělí 21. 6. 2021 Ranní družina bude probíhat bez změny. Odpolední družina do 15.30 hodin. Ve středu […]

Read more →