Volný den 27. 11. 2023 pro žáky

Dne 27. 11. 2023 Českomoravský odborový svaz vyhlásil výstražnou stávku. Dopis odborového svazu rodičům Všichni zaměstnanci školy podpoří výstražnou stávku. Dne 27. 11. 2023 bude škola uzavřena. Děkujeme za sounáležitost. Dne 27. 11. 2023 (pondělí) pro všechny žáky ZŠ a […]

Read more →

Třídní schůzky 22. 11. 2023

Dne 22. 11. 2023 proběhnou od 16.00 hodin do 17.00 hodin Třídní schůzky. 16.30 hodin – informativní schůzka rodičů vycházejících žáků Rodiče (zákonní zástupci) budou informováni o průběhu třídních schůzek třídními učiteli.

Read more →

Volný den 29. 9. 2023

Informace pro žáky a jejich rodiče (zákonné zástupce) V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dne 29.9.2023 (pátek) pro všechny žáky ZŠ a SŠ vyhlašuje ředitelka školy […]

Read more →

Ukliďme Česko

Dne 22. 9. 2023 proběhne akce Ukliďme Česko. Naše škola se dané akce účastní pod názvem „Zatočíme s odpady“. V daný den je upravená výuka: Bližší informace o průběhu dne sdělí třídní učitelé.1. stupeň ZŠ: 8.00 – 11.40 hodin2. stupeň ZŠ […]

Read more →

Třídní schůzky 20.9.2023

Dne 20. 9. 2023 proběhnou od 15.00 hodin do 16.00 hodin Třídní schůzky. Rodiče (zákonní zástupci) budou informováni o průběhu třídních schůzek třídními učiteli.

Read more →

Výuka od 18. 9. 2023

Informace pro žáky a jejich rodiče (zákonné zástupce) Výuka od 18. 9. 2023 bude probíhat podle rozvrhu hodin jednotlivých tříd.Bližší informace podají třídní učitelé.

Read more →

Výuka 4.9. – 15.9. 2023

Informace pro žáky a jejich rodiče o průběhu výuky v daných dnech. Výuka ve dnech od 4. 9. 2023 do 15. 9. 2023 (pdf) Do školní družiny byli přijati všichni žáci, na základě podaného zápisního lístku.  Více o ŠD… Stravování […]

Read more →