Výuka 26.11. – 30.11. 2021

Výuka probíhá podle systému třídních učitelů. Bližší informace podají třídní učitelé. Pátek 26. 11. 2021  od 8.00 hodin do 11.40 hodin.Pondělí 29. 11. 2021 příchod do školy podle rozpisu tříd na preventivní testování.Konec vyučování 1. stupeň ZŠ končí v 11.40 […]

Read more →

Screeningové testování

Screeningové testování bude probíhat od 7.30 hodin podle rozpisu tříd. Vstup do školy z ulice Vídeňská. Testování nepodstupují žáci – 14 dnů po plně dokončeném očkování nebo po prodělání onemocnění covid – 19 (splňuje podmínku 180 dní po prodělání nemoci) […]

Read more →

Screeningové testování

Screeningové testování bude probíhat od 7.30 hodin podle rozpisu tříd. Vstup do školy z ulice Vídeňská. Testování nepodstupují žáci – 14 dnů po plně dokončeném očkování nebo po prodělání onemocnění covid – 19 (splňuje podmínku 180 dní po prodělání nemoci) […]

Read more →

Třídní schůzky 10. 11. 2021

Dne 10. 11. 2021 proběhnou od 16.00 hodin do 17.00 hodin Třídní schůzky. 16.30 hodin – informativní schůzka rodičů vycházejících žáků Rodiče (zákonní zástupci) budou informováni o průběhu třídních schůzek třídními učiteli.  

Read more →

ŠD od 1. 10. 2021

Od 1. 10. 2021 se mění provozní doba školní družiny. Více… Ranní školní družina v úterý od 6.30 h do 8.50 h. Odpolední školní družina pondělí až pátek od 11.40 h do 16.10 h.  

Read more →

Výuka 27. 9. 2021

Výuka v daný den bude probíhat nejdéle do 12.35h. Odpolední vyučování nebude probíhat. Školní družina bude probíhat beze změn. Zákonní zástupci žáků zajistí další svačinu, nebo krabičku s jídlem k ohřátí. Děkujeme za spolupráci. Dne 27. 9. 2021 nebudou do školy dodány […]

Read more →

Výuka od 13. 9. 2021

Výuka od pondělí 13. 9. 2021 probíhá podle rozvrhu hodin tříd.  Bližší informace podají žákům a zákonným zástupcům třídní učitelé. Provoz školní družiny: ranní 6.30 – 7.40h, odpolední 11.40 – 16.30h. Více … MŠMT vydává aktuální informace o provozu škol […]

Read more →

Výuka od 1.9. 2021 – 10.9. 2021

Výuka bude probíhat podle STU. Zahájení školního roku proběhne dne 1.9. 2021. ročník: výuka 8.00 – 8.45 hodin  – 9. ročník ZŠ a PŠ: výuka  8.00 – 9.40 hodin Bližší informace o výuce 1.9. – 10.9. 2021 ZŠ, PŠ (pdf).  Screeningové […]

Read more →

Školní družina, stravování od 1.9. – 10.9.2021

Školní družina Zákonní zástupci, kteří mají zájem umístit dítě do školní družiny, vyplní Zápisní lístek do ŠD, který odevzdají nejpozději 1. 9. 2021 ve škole do 10 hodin u paní hospodářky, třídní učitelky. Přijati žáci do školní družiny na školní […]

Read more →