Volný den 18. 11. 2022

Informace pro žáky a jejich rodiče (zákonné zástupce) V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dne 18.11.2022 (pátek) pro všechny žáky ZŠ a SŠ vyhlašuje ředitelka školy […]

Read more →

Praktická škola dvouletá

Kam po základní škole? Střední škola, obor vzdělávání: Praktická škola dvouletá Pro absolventy ZŠ s ukončenou povinnou školní docházkou se speciálními vzdělávacími potřebami (zdravotním oslabením a zdravotním znevýhodněním, specifické poruchy učení, mentální a tělesné postižení, vady řeči, žáky s PAS). […]

Read more →

Třídní schůzky 9. 11. 2022

Dne 9. 11. 2022 proběhnou od 16.00 hodin do 17.00 hodin Třídní schůzky. 16.30 hodin – informativní schůzka rodičů vycházejících žáků Rodiče (zákonní zástupci) budou informováni o průběhu třídních schůzek třídními učiteli.

Read more →

Třídní schůzky 21. 9. 2022

Dne 21. 9. 2022 proběhnou od 15.00 hodin do 16.00 hodin Třídní schůzky. Rodiče (zákonní zástupci) budou informováni o průběhu třídních schůzek třídními učiteli.

Read more →

Výuka od 15. 9. 2022

Informace pro žáky a jejich rodiče. Výuka od 15. 9. 2022 bude probíhat podle rozvrhu hodin jednotlivých tříd.Bližší informace podají třídní učitelé.  

Read more →

Výuka 1.9. – 14.9. 2022

Informace pro žáky a jejich rodiče o průběhu výuky v daných dnech. Výuka probíhá podle systému třídních učitelů. Bližší informace podají třídní učitelé, zastupující učitelé. Výuka ve dnech 12.9. – 14.9. 2022  1. stupeň ZŠvýuka od 8.00 hodin do 11.40 hodin […]

Read more →

Zahájení školního roku 2022/2023

Zahájení školního roku proběhne 1. 9. 2022 (čtvrtek) od 8.00 hodin do 8.45 hodin. Školní družina dne 1. 9. a 2. 9. 2022 nebude v provozu. Cena za školní stravování (oběd) se od 1. 9. 2022 mění.  Více… Stravování (oběd) […]

Read more →

Hlavní prázdniny

Hlavní prázdniny proběhnou od 1. 7. 2022 do 31. 8. 2022 Více … Úřední hodiny:Středa od 8.00 hodin do 11.00 hodin. Dne 7.7. 2022 (úřední hodiny ve čtvrtek) a 19.7. 2022 (úřední hodiny v úterý).  

Read more →