Výuka od 13. 9. 2021

Výuka od pondělí 13. 9. 2021 probíhá podle rozvrhu hodin tříd.  Bližší informace podají žákům a zákonným zástupcům třídní učitelé. Provoz školní družiny: ranní 6.30 – 7.40h, odpolední 11.40 – 16.30h. Více … MŠMT vydává aktuální informace o provozu škol […]

Read more →

Výuka od 1.9. 2021 – 10.9. 2021

Výuka bude probíhat podle STU. Zahájení školního roku proběhne dne 1.9. 2021. ročník: výuka 8.00 – 8.45 hodin  – 9. ročník ZŠ a PŠ: výuka  8.00 – 9.40 hodin Bližší informace o výuce 1.9. – 10.9. 2021 ZŠ, PŠ (pdf).  Screeningové […]

Read more →

Školní družina, stravování od 1.9. – 10.9.2021

Školní družina Zákonní zástupci, kteří mají zájem umístit dítě do školní družiny, vyplní Zápisní lístek do ŠD, který odevzdají nejpozději 1. 9. 2021 ve škole do 10 hodin u paní hospodářky, třídní učitelky. Přijati žáci do školní družiny na školní […]

Read more →

Hlavní prázdniny

Hlavní prázdniny proběhnou od 1. 7. 2021 do 31. 8. 2021 Více … Úřední hodiny:Středa od 8.00 hodin do 12.00 hodin.  

Read more →

Třídní schůzky

Dne 21. 6. 2021 proběhnou od 15.00 hodin do 16.00 hodin Třídní schůzky. Rodiče (zákonní zástupci) budou informováni o průběhu třídních schůzek třídními učiteli.

Read more →

Výuka od 16. 6. do 30. 6. 2021

Výuka bude probíhat podle STU. Výuka 1., 2. ročník ZŠ (pdf).  Výuka 3. – 9. ročník ZŠ a PŠ (pdf). Školní družina od pondělí 21. 6. 2021 Ranní družina bude probíhat bez změny. Odpolední družina do 15.30 hodin. Ve středu […]

Read more →

Přijímací řízení na SŠ

 Dne 9. 6. 2021 proběhne od 8.00 hodin II. kolo přijímacího řízení do PŠ I. pro školní rok 2021/2022 Přijímací řízení do oboru Praktická škola dvouletá na školní rok 2021/2022 proběhne formou pohovoru.   Více …  

Read more →

Přijímací řízení na SŠ

Proběhne dne 12. 5. 2021 od 8.00 hodin v budově školy. Přijímací řízení do oboru Praktická škola dvouletá na školní rok 2021/2022 proběhne formou pohovoru.   Více …  

Read more →

Testování žáků

Každé pondělí probíhá před výukou antigenní testování žáků (pdf). Vstup do školy z ulice Vídeňská. Rodiče doprovázejících žáků mohou být přítomni u testování. Od 3. 5. 2021 se testuje s frekvencí jedenkrát týdně.

Read more →