Volný den 29. 9. 2023

Informace pro žáky a jejich rodiče (zákonné zástupce) V souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) dne 29.9.2023 (pátek) pro všechny žáky ZŠ a SŠ vyhlašuje ředitelka školy […]

Read more →

Ukliďme Česko

Dne 22. 9. 2023 proběhne akce Ukliďme Česko. Naše škola se dané akce účastní pod názvem „Zatočíme s odpady“. V daný den je upravená výuka: Bližší informace o průběhu dne sdělí třídní učitelé.1. stupeň ZŠ: 8.00 – 11.40 hodin2. stupeň ZŠ […]

Read more →

Třídní schůzky 20.9.2023

Dne 20. 9. 2023 proběhnou od 15.00 hodin do 16.00 hodin Třídní schůzky. Rodiče (zákonní zástupci) budou informováni o průběhu třídních schůzek třídními učiteli.

Read more →

Výuka od 18. 9. 2023

Informace pro žáky a jejich rodiče (zákonné zástupce) Výuka od 18. 9. 2023 bude probíhat podle rozvrhu hodin jednotlivých tříd.Bližší informace podají třídní učitelé.

Read more →

Výuka 4.9. – 15.9. 2023

Informace pro žáky a jejich rodiče o průběhu výuky v daných dnech. Výuka ve dnech od 4. 9. 2023 do 15. 9. 2023 (pdf) Do školní družiny byli přijati všichni žáci, na základě podaného zápisního lístku.  Více o ŠD… Stravování […]

Read more →

Zahájení školního roku 2023/2024

  Zahájení školního roku proběhne 4. 9. 2023 (pondělí) od 8.00 hodin do 8.45 hodin. Žáci 1. ročníků, společné zahájení s rodiči ve třídě.    Zahájení školní družiny od 6. 9. 2023 (ranní, odpolední) Více… Školní stravování (oběd) pro žáky od […]

Read more →

Hlavní prázdniny

Hlavní prázdniny proběhnou od 1. 7. 2023 do 1. 9. 2023 Více … Úřední hodiny:Středa od 8.00 hodin do 11.00 hodin. Dne 17.7. 2023 (úřední hodiny v pondělí, místo 19.7.2023) 

Read more →